Nieuws

Kies voor Jelte!

Friese inwoners kunnen de komende drie weken aangeven hoe zij betrokken willen worden bij de plannen voor schone energie in Fryslân. Friese overheden willen de energievoorziening in Fryslân verduurzamen en betrekken hier graag hun inwoners bij. Via de website kiesvoorjelte.nl kunnen inwoners een online vragenlijst invullen. Dat kan tot en met 3 mei aanstaande. De […]

Eerste werksessies Verkennend Onderzoek uitgevoerd

Tijdens de startbijeenkomst op 30 januari is het Verkennend Onderzoek gestart ter voorbereiding op de RES 1.0 van Fryslân. Bij dit onderzoek wordt in kaart gebracht wat de mogelijkheden zijn om extra opwek van duurzame energie in Fryslân te realiseren. In februari en maart hebben betrokkenen tijdens vijf interactieve werksessies nagedacht over de Friese landschapstypen […]

Burgerraadpleging ‘Kies voor Jelte’

Vanaf 14 april 2020 kunnen alle inwoners van Fryslân via een online burgerraadpleging aangeven hoe zij betrokken willen worden bij de energietransitie. Een online vragenlijst onder inwoners moet uitwijzen hoe bekend inwoners zijn met de energietransitie. En hoe zij eventueel betrokken willen worden bij het maken van plannen voor de energietransitie. De vragenlijst gaat dus […]

Concept-RES aangeboden

De Friese concept-RES is ter besluitvorming aangeboden aan alle raden, colleges, Provinciale Staten en Algemeen Bestuur van Wetterskip Fryslân. In dit document staat beschreven welke energie uit zon en wind nu al wordt opgewekt in de provincie. Daarnaast zijn vergunde en gerealiseerde duurzame energieprojecten hierin opgenomen. De concept-RES wordt uiterlijk 1 oktober aangeboden aan het […]