Nieuws

Friese Energie Alliantie

Op 1 januari 2020 is de Friese Energie Alliantie (FEA) opgericht. De FEA is een platform van maatschappelijke organisaties die zijn betrokken bij de RES. Het platform voert overleg, denkt mee met de ontwerpsessies, heeft inbreng in de regiegroep en werkt mee aan het opstellen van een uitvoeringsagenda en strategie. De FEA heeft bijvoorbeeld inhoudelijk […]

Lees meer

Wat betekent de RES voor het huidige energienet?

De plannen uit de RES zorgen dat ons energienet voor gas, elektriciteit en warmte, flink verandert in korte tijd. Er is flinke uitbreiding en aanpassing van onze energienetten nodig om nu en in de toekomst te zorgen dat energie voor iedereen beschikbaar en toegankelijk is. De uitdaging hierbij is om een balans te vinden. Onder […]

Lees meer

Uitkomsten digitale vragenlijst Friese inwoners

Tussen 16 april tot en met 3 mei konden inwoners van Friesland via een online vragenlijst antwoord geven op de door hen gewenste betrokkenheid bij de energietransitie. Meer dan 90% van de respondenten gaf aan dat ze betrokken willen zijn bij de overstap naar schone energie in Fryslân. Via verschillende stellingen en vragen gaven respondenten […]

Lees meer

Concept-RES: een update

In de nieuwsbrief van maart stond dat de Friese concept-RES is ter besluitvorming is aangeboden aan alle raden, colleges, Provinciale Staten en het algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân. Inmiddels hebben alle 18 gemeenten en het Algemeen Bestuur van het Wetterskip Fryslân ingestemd met de Concept-RES. Op 17 juli aanstaande wordt de concept RES behandeld door […]

Lees meer

Meerderheid Friezen betrokken bij overstap schone energie

Friese inwoners willen betrokken zijn bij de overstap naar schone energie in Fryslân. Meer dan 90% van de mensen vulden dit in op de vragenlijst kiesvoorjelte.nl. In totaal gaven 3061 mensen aan hoe zij betrokken willen zijn bij de energietransitie en wat ze erover weten. Friese overheden gebruiken de resultaten om inwoners te betrekken bij […]

Lees meer

Kies voor Jelte!

Friese inwoners kunnen tot en met 3 mei aangeven hoe zij betrokken willen worden bij de plannen voor schone energie in Fryslân. Friese overheden willen de energievoorziening in Fryslân verduurzamen en betrekken hier graag hun inwoners bij. Via de website kiesvoorjelte.nl kunnen inwoners een online vragenlijst invullen. De uitkomsten van de vragenlijst worden meegenomen bij […]

Lees meer

Eerste werksessies Verkennend Onderzoek uitgevoerd

Tijdens de startbijeenkomst op 30 januari is het Verkennend Onderzoek gestart ter voorbereiding op de RES 1.0 van Fryslân. Bij dit onderzoek wordt in kaart gebracht wat de mogelijkheden zijn om extra opwek van duurzame energie in Fryslân te realiseren. In februari en maart hebben betrokkenen tijdens vijf interactieve werksessies nagedacht over de Friese landschapstypen […]

Lees meer

Burgerraadpleging ‘Kies voor Jelte’

Tot en met 3 mei kunnen alle inwoners van Fryslân via een online burgerraadpleging aangeven hoe zij betrokken willen worden bij de energietransitie. Een online vragenlijst onder inwoners moet uitwijzen hoe bekend inwoners zijn met de energietransitie. En hoe zij eventueel betrokken willen worden bij het maken van plannen voor de energietransitie. De vragenlijst gaat […]

Lees meer

Concept-RES aangeboden

De Friese concept-RES is ter besluitvorming aangeboden aan alle raden, colleges, Provinciale Staten en Algemeen Bestuur van Wetterskip Fryslân. In dit document staat beschreven welke energie uit zon en wind nu al wordt opgewekt in de provincie. Daarnaast zijn vergunde en gerealiseerde duurzame energieprojecten hierin opgenomen. De concept-RES wordt uiterlijk 1 oktober aangeboden aan het […]

Lees meer