De RES en het Friese energiesysteem

Alle RES regio’s inclusief Fryslân staan voor een ambitieuze uitdaging. Hoeveel duurzame energie  zoals zon en wind kan en wil Fryslân in 2030 realiseren? Daarbij moeten we rekening houden met draagvlak  en landschappelijke inpassing. Maar de vraag is ook: is de doelstelling wel realiseerbaar via de bestaande energie-infrastructuur? De duurzaam opgewekte elektriciteit moet namelijk ook via het elektriciteitsnet naar de uiteindelijke afnemers gebracht worden. De kosten van dit transport, maar ook van het aanleggen van nieuwe kabels, betalen wij met z’n allen. Ze maken zo’n 20% uit van de energierekening.

Zienswijze van de netbeheerder

In Fryslân is Liander de netbeheerder die verantwoordelijk is voor het aanleggen en onderhouden van het Friese elektriciteitsnetwerk. Vanaf de start is Liander bij het RES-proces betrokken om de effecten van de RES op het Friese elektriciteitsnetwerk toe te lichten. De netbeheerder heeft een reactie gegeven op het concept RES bod en onlangs een netbeheerderszienswijze (NBZ) ingediend. Liander ziet in het definitieve RES bod graag meer aandacht voor de verdeling tussen zon en wind bij grootschalige opwek. Met een betere verdeling wordt namelijk voorkomen dat het elektriciteitsnetwerk op vele plaatsen moet worden aangepast; dat zou extra kosten met zich meebrengen en er zijn te weinig technici om dat te kunnen uitvoeren. Waarom de voorkeur voor wind? Het waait in Nederland nu eenmaal meer dan dat de zon schijnt. Met wind kan drie keer zoveel energie worden opgewekt dan met zon op dezelfde kabel. De NBZ is één van de ingrediënten die Fryslân moet meewegen in haar uiteindelijke RES bod.