Eerste werksessies Verkennend Onderzoek uitgevoerd

Tijdens de startbijeenkomst op 30 januari is het Verkennend Onderzoek gestart ter voorbereiding op de RES 1.0 van Fryslân.

Bij dit onderzoek wordt in kaart gebracht wat de mogelijkheden zijn om extra opwek van duurzame energie in Fryslân te realiseren.

In februari en maart hebben betrokkenen tijdens vijf interactieve werksessies nagedacht over de Friese landschapstypen in combinatie met kansrijke energieconcepten. Per werksessie waren deelnemers aanwezig: van een landschapsarchitect tot lokale Energiecoöperatie en van een woningbouwcorporatie tot aan leden van het Jongeren Panel Friesland.

Inpassing in Fries landschap

Naast de energieconcepten is tijdens de werksessies ook nagedacht over de randvoorwaarden om deze energieconcepten in Fryslân te realiseren. Alle deelnemers vinden de inpassing in het landschap een belangrijke voorwaarde. Thema’s als ‘It Frysk eigene’, eigenaarschap, zeggenschap en lokale betrokkenheid zijn genoemd als belangrijke randvoorwaarden wanneer er wordt gesproken over opwek van duurzame energie. Tijdens de informatiebijeenkomst (voor alle raden, staten en AB-leden) worden de resultaten en vervolgstappen van het verkennend onderzoek gepresenteerd. Hoe en wanneer deze bijeenkomst plaatsvindt, is nog niet duidelijk vanwege het coronavirus.