Kies voor Jelte!

Friese inwoners kunnen tot en met 3 mei aangeven hoe zij betrokken willen worden bij de plannen voor schone energie in Fryslân. Friese overheden willen de energievoorziening in Fryslân verduurzamen en betrekken hier graag hun inwoners bij. Via de website kiesvoorjelte.nl kunnen inwoners een online vragenlijst invullen.

De uitkomsten van de vragenlijst worden meegenomen bij het maken van de definitieve Friese Regionale Energie Strategie (RES). Die beschrijft hoeveel elektriciteit Fryslân in 2030 gaat opwekken met wind- en zonne-energie op land. De RES is een uitwerking van het Klimaatakkoord.

Kies voor Jelte

Wethouder Bert Wassink van gemeente Leeuwarden: “Jelte staat symbool voor de toekomst. Hij gaat de gevolgen van de klimaatverandering meemaken tijdens zijn leven, maar is nog te klein om met ‘grote-mensenzaken’ bezig te zijn. Daarom moeten wij nu keuzes maken.” Inwoners van Fryslân geven in de vragenlijst aan of en hoe ze willen meedenken over schone energie. De lijst bestaat uit maximaal tien vragen en invullen duurt ongeveer vijf minuten. Deelname is anoniem.

Energiegedeputeerde Sietske Poepjes van de provincie Fryslân kijkt uit naar de resultaten van de vragenlijst: “Het is belangrijk hoe we als Friezen omgaan met ons energieverbruik en hoe we die energie willen opwekken. De overgang naar een samenleving met duurzame energie is niet eenvoudig. Dat kunnen we alleen maar samen. Daarom moeten we goed weten welke wensen er leven en wat de mogelijkheden zijn. Alleen dan kunnen we goede keuzes maken.”

Gemeente Súdwest-Fryslân startte afgelopen vrijdag met een eigen vragenlijst over de energietransitie. Inwoners uit die gemeente die naar kiesvoorjelte.nl gaan, worden automatisch doorgeleid naar de eigen vragenlijst.

Regionale Energie Strategie

Voor de overgang naar meer schone energie en minder CO₂-uitstoot is het belangrijk om samen te werken, over gemeentegrenzen heen. Daarom is Nederland ingedeeld in dertig energieregio’s. Fryslân is daar één van. Provincie Fryslân, de achttien Friese gemeenten, Wetterskip Fryslân en netbeheerder Liander werken hier in samen. De Friese concept-RES is klaar. Hierin staat welke elektriciteit al wordt opgewekt in Fryslân, hoeveel opwek er op de planning staat en welke kansen er zijn om Friese woningen aardgasvrij te verwarmen. Meer informatie staat hier.