Liander stelt zienswijze op

Het Nationaal Programma RES en de koepels (IPO, VNG en UvW) hebben voor de zomer aan de netbeheerders gevraagd om een zienswijze op alle concept RESen op te stellen. Liander stelt voor de regio’s waar zij actief is, waaronder Fryslân, deze Netbeheerderszienswijze (NBZ) op. Daarin reflecteert de netbeheerder op de concept RES en staan concrete aanbevelingen voor een ‘systeemefficiënte RES’.

Daarmee bedoelt de netbeheerder dat de opwek van zonne- en windenergie in combinatie met het elektriciteitsnetwerk zo optimaal mogelijk wordt ingericht. Op die manier krijgt de regio inzicht in hoe je de RES zodanig kunt inrichten dat er zo min mogelijk investeringen in het elektriciteitsnetwerk nodig zijn.

Deze NBZ moet vooral worden gezien als hulpmiddel en als input voor de discussie over welke vorm van duurzame opwek waar kan komen. Natuurlijk zijn er meer belangen dan alleen die van het netwerk, maar het is wel belangrijk dat de zienswijze van de netwerkbeheerder wordt meegenomen in de opstelling van de definitieve RES 1.0. Begin oktober is de NBZ klaar.