Meerderheid Friezen betrokken bij overstap schone energie

Friese inwoners willen betrokken zijn bij de overstap naar schone energie in Fryslân. Meer dan 90% van de mensen vulden dit in op de vragenlijst kiesvoorjelte.nl. In totaal gaven 3061 mensen aan hoe zij betrokken willen zijn bij de energietransitie en wat ze erover weten. Friese overheden gebruiken de resultaten om inwoners te betrekken bij het maken van de Regionale Energie Strategie (RES). Hierin staat o.a. hoe Fryslân elektriciteit wil opwekken uit wind- en zonne-energie.

De resultaten
Driekwart van de ondervraagden is het eens of helemaal eens met de stelling ‘ik maak mij zorgen over de klimaatverandering’. Een meerderheid (65%) van de respondenten zegt te weten wat de energietransitie inhoudt. 27% is min of meer op de hoogte. Daarnaast geeft 61% van de ondervraagden aan zich verantwoordelijk of heel verantwoordelijk te voelen voor de energietransitie. Het leveren van een bijdrage aan de opwarming van de aarde is voor de deelnemers een belangrijke reden om energie te besparen. Als belangrijkste reden wordt het verlagen van de energierekening genoemd. Toename van het wooncomfort, de waardestijging van het huis en de mogelijkheid voor het subsidie spelen ook een rol.

Vanaf het begin
De meeste ondervraagden willen vanaf het begin van het proces betrokken zijn; als er nog geen plan is of zodra er een voorstel op tafel ligt. Hierop willen ze dan graag inhoudelijk reageren. Op de vraag ‘Hoe wil je betrokken worden?’ ligt de voorkeur bij een vragenlijst of andere digitale mogelijkheden, zoals een app of online platform. Ook worden bijeenkomsten gewaardeerd om met elkaar in gesprek te gaan. Het grootste deel van de ondervraagden wil geïnformeerd en geraadpleegd worden. Een kleiner deel wil meedenken, meedoen of meebeslissen. De vragenlijst was in te vullen van 16 april tot en met 3 mei.

Vervolg eind 2020
In het laatste kwartaal van 2020 kunnen inwoners weer meedenken en -praten over het elektriciteitsvraagstuk in Fryslân. Friese overheden stellen de komende maanden een participatieplan op. De resultaten van de Jelte-vragenlijst zijn daarbij een belangrijke bouwsteen.

RES
Voor de overgang naar meer schone energie en minder CO₂-uitstoot is het belangrijk om samen te werken over gemeentegrenzen heen. Daarom is Nederland ingedeeld in dertig energieregio’s. Fryslân is daar één van. In Fryslân werken de Provincie Fryslân, de achttien Friese gemeenten, Wetterskip Fryslân en netbeheerder Liander samen aan de energietransitie. Hun afspraken leggen ze vast in een Regionale Energiestrategie (RES). De RES wordt 1 juli 2021 ingeleverd.

Het rapport met resultaten uit de vragenlijst treft u hier aan.