Ondertussen…bij de FEA

De Friese Energie Alliantie (FEA) stelt haar eigen ambitiedocument op. Hierin staat wat de elf organisaties willen bereiken in de energietransitie en welke bijdragen zij daaraan willen leveren. In  een kleinere groep wordt gesproken over het ‘lokaal eigendom’. In het klimaatakkoord staat ‘lokaal eigendom voor 50%’. Wat verstaan we hieronder? Hoe kunnen we dat in Friesland vormgeven? En hoe kunnen we dit zo concreet mogelijk in de RES opnemen?

Het is een belangrijk onderwerp om de energietransitie te laten slagen en het past bij de Friese behoefte om het zelf te regelen. Bovendien biedt het kansen om de opbrengsten van energieopwekking te besteden in de directe omgeving. Daar zet de FEA zich graag voor in. Het brengt echter ook veel vragen met zich mee. Wie investeert? Welke kennis heb je nodig? Wie moet er allemaal bij  betrokken zijn? Wat is ‘lokaal’? Mag je dat afdwingen? In de toekomstige uitvoeringsorganisatie moet goede ondersteuning zijn om de lokale ontwikkelingen succesvol te maken.

Ondertussen werkt de FEA aan de voorbereidingen van webinars voor de achterban van de FEA-organisaties. Deze starten in januari 2021.