Richting RES 1.0

Voor de zomer is de Friese concept RES door alle gemeenteraden, de Provinciale Staten en het Algemeen Bestuur van het Wetterskip vastgesteld. Voor 1 oktober wordt de concept RES met een aanbiedingsbrief opgestuurd naar het Nationaal Programma RES. Ook alle aangenomen moties worden meegestuurd. Inmiddels zijn we gestart met de volgende fase in het RES-traject.

In de volgende fase bouwen we verder aan de Friese ambitie(s). Eerst brengen we de individuele ambities van de betrokken overheden in beeld. Dit doen we door individuele bestuurlijke ambitiegesprekken te voeren. Daarnaast maken we een ronde langs alle leden van de Friese Energie Alliantie om de ambities van de maatschappelijke organisatie te inventariseren. Vervolgens onderzoeken we of we vanuit daar een gezamenlijke ambitie voor Fryslân kunnen formuleren.

Ambitiedocument

Deze gesprekken leiden dit najaar tot een Ambitiedocument dat de gezamenlijke ambities beschrijft. Gelijktijdig starten we met het opzetten van een uitvoeringsagenda en strategie om de ambitie te kunnen uitvoeren. Hierin werken we nauw samen met de Friese Energie Alliantie. In het eerste kwartaal van 2021 stellen we de RES 1.0 op. We bepalen dan op welke wijze we de Friese ambitie vertalen naar de bijdrage van onze regio in de landelijke RES.