Schrijven RES 1.0 van start

In november is het schrijven van de RES 1.0 van start gegaan. Vanuit het Nationaal programma RES is een handreiking opgesteld. Daarin staat beschreven wat elke RES-regio in de RES 1.0 moet opnemen. Een coördinerend schrijfteam heeft op basis hiervan een concept inhoudsopgave gemaakt. Een aantal werkgroepen gaat de komende tijd aan de slag om input te verzamelen voor de verschillende onderwerpen. In april zal de RES 1.0 worden voorgelegd aan de volksvertegenwoordigers voor besluitvorming. Hiervoor is tot eind juni de tijd. Uiterlijk 1 juli moeten we de RES 1.0 aanleveren bij het Nationaal Programma RES.

Werkgroep Uitvoeringsstrategie

In het startdocument RES Fryslân is het streven opgenomen naar een Friese Energie Alliantie. Daarin werken maatschappelijke organisaties, decentrale overheden, bedrijven en instellingen samen aan de uitvoering van de energietransitie. Ook wordt in het startdocument gesproken over een uitvoeringsprogramma. Op dit moment heeft de Friese Energie Alliantie de vorm van een platform van maatschappelijke organisaties die bijdragen aan het RES-proces. De volgende stap is het creëren van een (gezamenlijke) uitvoeringsvorm van maatschappelijke organisaties plus overheden. Deze legt een basis voor een uitvoeringsprogramma, zoals beschreven in het startdocument. Vertegenwoordigers van de Friese Energie Alliantie, de Friese overheden en de netbeheerder  vormen een werkgroep die verkennen hoe de uitvoering het beste plaats kan vinden. Zij stellen een concept-uitvoeringsagenda op met behulp van informatie uit de samenvatting van de bestuurlijke ronde langs alle overheden, samenvatting bestuurlijke ronde Friese Energie Alliantie, concept-RES, visiedocument Friese Energie Alliantie, ambtelijke werksessies en het Opdrachtgeversoverleg RES.