Uitkomsten digitale vragenlijst Friese inwoners

Tussen 16 april tot en met 3 mei konden inwoners van Friesland via een online vragenlijst antwoord geven op de door hen gewenste betrokkenheid bij de energietransitie. Meer dan 90% van de respondenten gaf aan dat ze betrokken willen zijn bij de overstap naar schone energie in Fryslân.

Via verschillende stellingen en vragen gaven respondenten hun mening. Een greep uit de resultaten:

Wijze van betrokkenheid

Op de vraag op welk moment mensen betrokken willen worden, geven de meeste ondervraagden aan dat ze vanaf het begin van het proces betrokken willen zijn; dus als er nog geen plan is of zodra er een voorstel op tafel ligt. Bij de manier waarop ondervraagden betrokken willen worden, ligt de voorkeur bij een vragenlijst of andere digitale mogelijkheden, zoals een app of online platform. Ook worden bijeenkomsten om met elkaar in gesprek te gaan, gewaardeerd. Het grootste deel van de ondervraagden wil geïnformeerd en geraadpleegd worden. Een kleiner deel wil meedenken, meedoen of meebeslissen.

Doel van de resultaten

De resultaten uit de vragenlijst vormen belangrijke bouwstenen voor het beantwoorden van de vraag hoe inwoners kunnen worden betrokken bij de totstandkoming van de RES 1.0. De komende periode zal hiervoor een plan worden uitgewerkt,  waarin ook de participatie van volksvertegenwoordigers een belangrijke rol zal spelen.