Webinar

Op dinsdag 10 en donderdag 19 november organiseert de RES Fryslân twee digitale bijeenkomsten. Deze zijn bestemd voor de colleges en raadsleden van de Friese gemeenten, de leden van Provinciale Staten en de leden van het Algemeen Bestuur van Wetterskip Fryslân.

De bijeenkomsten krijgen de vorm van een (niet openbaar) webinar. Tijdens het webinar is er de mogelijkheid om vragen te stellen. De volksvertegenwoordigers kunnen hun vragen ook van tevoren indienen bij hun griffier. We organiseren het webinar twee keer, zodat iedereen de mogelijkheid krijg om deel te nemen. Beide avonden worden opgenomen en kunnen worden teruggekeken.

In het webinar praten we u graag bij over de stand van zaken rond RES Fryslân en de weg naar RES 1.0. Ook vertellen we u meer over de Friese Energiewaaier en de inbreng van de Friese Energie Alliantie (FEA) in RES 1.0.

U ontvangt voor dit webinar binnenkort een uitnodiging.