Webinars goed bezocht

Op 10 en 19 november organiseerde RES Fryslân een webinar voor de colleges en raadsleden van de Friese gemeenten, de leden van Provinciale Staten en de leden van het Algemeen Bestuur van Wetterskip Fryslân. De webinars waren bedoeld om u bij te praten over de stand van zaken rondom de RES en het proces richting RES 1.0. Via een online tool was er de mogelijkheid om vragen te sttellen.

De Friese Energie Alliantie werd geïnterviewd over hun rol en bijdrage aan de RES. Waarna netbeheerder Liander uitleg gaf over het elektriciteitsnet in Fryslân. Tot slot werd toegelicht hoe de Friese Energiewaaier laat zien hoe duurzame opwek in het landschap past.

Naar de webinars hebben 140 mensen gekeken. Heeft u ze gemist? U kunt de webinars hier terug kijken: https://youtu.be/tlgvHGNXxaE

Tijdens de digitale bijeenkomsten zijn veel vragen gesteld. Deze vragen en antwoorden vindt u hier:
Q&A webinars 10 en 19 november 2020